Ljubenko i partneri

Odvjetničko društvo Ljubenko i partneri specijalizirano je za trgovačko pravo, radno pravo i stvarno pravo. Komunikacija sa uredom moguća je na više jezika, koji uključuju engleski, njemački, francuski, talijanski, češki i slovački.

http://www.ljubenko-i-partneri.hr/